Agnes Weber

(1) Westeres 7 ('t Hart van Diever)

Klei is voor mij magisch in alle stadia van het proces. De keuze die ik maak welke vorm ik wil maken hangt nauw samen met de soort klei die ik daarvoor gebruik. Verder kan ik kiezen of ik ter decoratie nog glazuur, engobes (klei met kleurpigmenten)  of de klei ongekleurd laat. De temperatuur waar ik op bak is eveneens van belang hoe een vorm uit de oven komt. Ik wil zoveel mogelijk van de decoratie zelf samenstellen. Ik maak dus zelf mijn glazuren of egobes. Het is vaak een verrassing hoe een vorm uit de oven komt. De temperatuur van de oven maar ook de plek waar het staat in de oven kan verschil geven in kleur. Als de klep van de oven open gaat is het altijd een verrassing. 

nogalwieden@gmail.com